Serdecznie witamy

"Nasze życie zawsze pokazuje rezultat naszych dominujących myśli" Kierkegaard

O nas

Dziękujemy za odwiedzenie strony Poradni Rozwoju Osobistego DIGNITAS. Cieszymy się, że masz w sobie odwagę, by zmieniać życie i poszukiwać nowych rozwiązań.

Poradnia jest miejscem oferującym wsparcie każdemu, dla kogo ważna jest wartość osoby ludzkiej. W spotkaniu z drugim człowiekiem podkreślamy doniosłą rolę jego godności (dignitas), która jest podstawą równości wszystkich ludzi. Godność osobowa przysługuje bowiem każdemu człowiekowi w jednakowym stopniu, jest niezbywalna, nieutracalna, niestopniowalna i absolutna. 

Jesteśmy przekonani, że w pracy z drugim człowiekiem należy szanować jego podmiotowość, wziąć pod uwagę specyfikę jego osobowości, doświadczanych stanów emocjonalnych oraz subiektywnego przeżywania siebie.

Chcemy, aby Poradnia Rozwoju Osobistego DIGNITAS była miejscem przyjaznym dla każdego, kto chciałby zainwestować w swój rozwój. Oferujemy rozmowy indywidualne, spotkania grup samorozwojowych, warsztaty, szkolenia oraz systematycznie uzupełnianą bazę materiałów z zakresu rozwoju osobistego. Wszystko po to, by wspierać rozwój wewnętrzny i pomóc w zrozumieniu siebie.

Naszą misją jest wspieranie Cię w rozwoju – dlatego z ogromną radością zapraszamy do skorzystania z oferty naszej poradni.   

W czym możemy pomóc?

Nasz zespół

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Chętnie udzieli rad w sprawach rodzinnych i małżeńskich, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Pomoże w rozeznaniu stanu relacji i uświadomi, że istnieje mediacja oraz separacja, w trakcie której można podjąć terapię małżeńską.

Udzieli wsparcia w sprawach dotyczących spraw karnych zwłaszcza z art. 207 k.k., znęcania się nad rodziną i uprawnieniu osób pokrzywdzonych także małoletnich oraz w sprawach z zakresu innych przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, np. niealimentacji, obcowania płciowego bez zgody itp.

Udzieli porad dotyczących podziału majątku, opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej, alimentów, wniosków o zabezpieczeniu potrzeb rodziny, rozdzielności majątkowej oraz porad związanych z zadłużeniami i upadłością konsumencką małżonka lub obydwóch małżonków.

Prowadzi szkolenia z zakresu dbania o budżet domowy, a także w kontekście upadłości i systemów prawnych przed zawarciem związku małżeńskiego.

Pedagog specjalny - terapeuta integracji sensorycznej - psychoterapeuta w szkoleniu psychodynamicznym.

Prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą oraz psychoterapię młodzieży i dorosłych. 

Organizuje i koordynuje grupy wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami oraz grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.

Prowadzi warsztaty i szkolenia.

Prywatnie mąż i ojciec.

Trenerka profilaktyki zdrowia psychicznego.

Prowadzi szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie prewencji zachowań ryzykownych, budowania osobowości lidera, efektywnej nauki.

Autorka materiałów o rodzinie, wychowaniu oraz kształtowaniu postaw prospołecznych i prozdrowotnych oraz programów-warsztatów profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych realizowanych przez Fundacje Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. 

Ksiądz – psycholog

Doktorant psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się przede wszystkim na tematyce duchowości, religijności i głębi relacji. Kursant w szkole psychoterapii psychodynamicznej.

Sprawą ważną dla niego jest możliwość połączenia kształcenia akademickiego z praktyką psychologiczną, w służbie człowiekowi potrzebującemu pomocy. Jego osobistym celem jest ukazywanie, że wiedza i prawa psychologii mogą być pomocne w życiu codziennym. Cel ten stara się realizować podczas licznych warsztatów i konsultacji.

Pomaga w obszarach:
• trudności w relacjach i związkach, 
• trudności w radzeniu sobie z emocjami, 
• trudności w wyrażaniu uczuć i potrzeb, 
• niskie poczucie własnej wartości. 

Ksiądz - psycholog - psychoterapeuta. 

W 1997 r. ukończył studia teologiczne w PWSD w Gnieźnie a w roku 2004 r. psychologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2004-2008 odbył studia doktoranckie w Instytucie Psychologii KUL. W tym samym czasie: w latach 2005-2006 kształcił się w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Krakowie. W latach 2006-2010 szkolił się w zakresie psychoterapii pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Szkolenie atestowane przez Sekcję Naukową Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2008 r. odbył Kurs Uzupełniający Edukację w Dialogu Terapeutycznym: "Zasady procedur hipnotycznych". W 2009 r. uczestniczył w kursie wstępnym z Krótkoterminowej Intensywnej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Od 2010 r. członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2018 r. - Szkolenie dla Wychowawców Seminaryjnych: Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą seksualną a w 2022 r. - ukończył Podyplomowe Studia "Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia" przy Instytucie Psychologii UAM. W latach 2007-2016 był ojcem duchownym w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. 

Odbyte staże: 

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Nerwic w Warszawie (2003 r.),
  • Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (2010 r.),
  • Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie: Kurs doskonalący - Psychoterapia praktyczna (2011 r.).

Od 2015 r. - duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym.
Od 2016 r. - psycholog w Fundacji na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia (obecnie: psycholog w firmie: Sancor).
Od 2019 r. - ojciec duchowny Studium Teologiczno-Pastoralnego AG. 
Od 2020 r. - psycholog w Poradni Życia Małżeńskiego i Rodzinnego działającej przy Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin AG - obecnie poradnia DIGNITAS.

W swojej praktyce kieruje się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego psychoterapeuty.

Magister lic. prawa kanonicznego

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie "Profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i Młodzieży" w Akademii Ignatianum w Krakowie.   

Magister teologii - specjalistka nauk o rodzinie - diecezjalna doradczyni życia małżeńskiego i rodzinnego - nauczycielka wychowania do życia w rodzinie. Jest pedagogiem, mediatorem oraz nauczycielem metody objawowo-termicznej rozpoznawania płodności podwójnego sprawdzania oraz metody Roetzera. Ukończyła studia podyplomowe z seksuologii klinicznej UAM oraz odbyła szereg szkoleń i kursów doskonalących. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Od 15 lat pracuje z narzeczonymi i małżonkami w diecezjalnej poradni rodzinnej. Koordynuje i współtworzy katechezy dla narzeczonych w archidiecezji gnieźnieńskiej. Towarzyszy małżonkom oraz wspiera rodziców w ich kompetencjach rodzicielskich.

Realizuje „Projekt mama córce, kobieta kobiecie”, przygotowany przez INER, skierowany dla mam nastoletnich córek, który ma za zadanie stworzenie przestrzeni do rozmów mamy i córki na tematy związane z płciowością i dojrzewaniem. 

Chętnie pomaga i wspiera młodzież oraz narzeczonych w rozeznawaniu powołania do małżeństwa. Wspiera kobiety w macierzyństwie, w zakresie karmienia piersią oraz w tematyce wychowania.

Uczestniczyła w szkoleniu „Zespół Stresu Elektronicznego Detoks Cyfrowy. Jak pomóc dzieciom i nastolatkom nadużywającym elektroniki?” 

Interesuje się  etyką chrześcijańską oraz zagadnieniami związanymi z ludzką płodnością. Promuje zdrowy styl życia w zgodzie z naturą. 

Szczęśliwa żona i spełniona mama czwórki dzieci.

Ksiądz - duszpasterz młodzieży

W swojej pracy kieruje się chęcią spotkania i zrozumienia drugiego człowieka, który zawsze pozostaje dla niego fascynującym i niepowtarzalnym światem. Wrażliwy i empatyczny. Szuka płaszczyzny spotkania, marzy o Kościele współpracy.

Uczestnik kursu „Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi” zorganizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązań Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Entuzjasta i uczestnik szkoły Logoterapii prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki. Realizował projekt "Skuteczny lider i zgrany zespół - mityczny wytwór czy recepta na sukces” dotyczący tworzenia, zarządzania i komunikacji w zespole. Swoje zainteresowania związane z psychologią i duchowością wykorzystuje podczas licznych warsztatów i konsultacji z młodzieżą. Głęboko wierzy, że połączenie obu tych dziedzin może przynieść prawdziwy rozwój i wytchnienie.

Od 2018 roku w Przymierzu Miłości z Maryją (Szensztat). Diecezjalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Regionalny Duszpasterz Młodzieży rejonu inowrocławskiego. Pasjonat duchowości ignacjańskiej. Miłośnik Tolkiena i Drużyny Pierścienia.

Psycholog - tyflopedagog - doradca zawodowy - terapeuta metod kognitywnych: Rehacom; EEG Biofeedback; Metoda Tomatisa.

W codzienności zawodowej od wielu lat zajmuje się wspieraniem dzieci, młodzieży w aspekcie wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem trudności, zaburzeń emocjonalnych, adaptacyjnych, społecznych. W aktualnej perspektywie dominującym obszarem działania jest wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zespołem stresu pourazowego, traumą rozwojową u dzieci – w perspektywie neurorozwojowej. Działania pomocowe obejmują także pracę z całą rodziną, szczególnie z rodzicami, aby wzmocnili, odkryli własne zasoby oddziaływań wychowawczych. Pracowała także z osobami dorosłymi w obszarze kryzysu osobowości, relacji interpersonalnych i wypalenia zawodowego.

W działaniach wspierających wykorzystuje zaplecze diagnozy psychologicznej z użyciem narzędzi psychologicznych w obszarach oceny funkcjonowania: poznawczego, emocjonalnego, osobowościowego, społecznego oraz konstruowania psychologicznej charakterystyki osoby na podstawie zebranych danych z uwzględnię wiedzy na temat zdrowia psychicznego, norm rozwojowych oraz standardów diagnostycznych.

W swoim dwudziestoletnim doświadczeniu miała możliwość rozwijania własnego warsztatu w różnych placówkach: Dom Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców Przemocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

W wolnym czasie uwielbiam pisać bajki terapeutyczne dla dzieci, rysować, podróżować Kamperem oraz wędkować.

Jestem siostrą pallotynką. Z wykształcenia psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na UAM w Poznaniu.

Zapraszam na: konsultacje, diagnozę, warsztaty lub psychoterapię. Jeśli chcesz  mogę towarzyszyć przez pewien czas w Twojej podróży jaką jest - ŻYCIE! Będę rozmawiać z Tobą o tym, co świadome i racjonalne jak  również o podświadomych dążeniach, nieświadomych konfliktach, pragnieniach i potrzebach. By lepiej i bardziej adekwatnie towarzyszyć Ci w drodze, by bardziej precyzyjnie wyznaczać szlak umożliwiając w ten sposób odkrywanie, wybieranie, dążenie w wybranym przez Ciebie kierunku swoją pracę poddaję superwizji. Dbam o swój rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności by być lepszą „dla”.

Moją pasją jest chodzenie po górach. Decyzje: gdzie postawić stopę, iść dalej czy zawrócić, wziąć raki czy kije wystarczą? Przewidywanie, decydowanie, ponoszenie konsekwencji – to lubię!

Studentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W kontekście przyszłej pracy interesuje ją przede wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą, a także terapia par i psychoseksuologia. Należy do Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL i działa w nim w ramach sekcji psychologii rozwojowej i psychoseksuologii.

W ciągu roku akademickiego zajmuje się dziećmi jako niania, a w wakacje jeździ na kolonie dla dzieci, gdzie pracuje na stanowisku instruktor żeglarstwa-wychowawca. Uwielbia żeglować, grać na gitarze i przebywać z ludźmi.

Aktywnie działa w Ruchu Światło-Życie w archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie jest animatorką, a także osobą działającą w ramach Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Jej największym marzeniem jest założenie szczęśliwej i dużej rodziny. Motto, którym kieruje się w życiu to: „Moc w słabości się doskonali”.

Koordynator Poradni Rozwoju Osobistego "Dignitas"

dr filozofii - terapeuta - duszpasterz

Jestem osobą z pasją do życia. Należę do Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Jestem wykładowcą filozofii, diecezjalnym duszpasterzem małżeństw i rodzin, moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie AG, koordynatorem diecezjalnym Fundacji Świętego Józefa KEP oraz wizytatorem katechetycznym. Ukończyłem teologię na UAM w Poznaniu, filozofię na KULu, studia podyplomowe z seksuologii w SWPS w Poznaniu, Szkołę Wychowawców Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Krakowie oraz ukończyłem kurs Brief Solution Focused Therapy w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. 

W poradni pomagam jako doradca filozoficzny oraz terapeuta w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).  Jestem zaangażowany w proces wspierania rozwoju osobowości oraz towarzyszenie osobom zwłaszcza w sytuacji zagubienia egzystencjalnego, niskiego poczucia wartości, kryzysów wywołanych zmianami życia codziennego, takimi jak choroba, umieranie i śmierć, starzenie się, dylematy moralne, poczucie braku sensu w życiu. 

W swoich zainteresowaniach skupiam się przede wszystkim wokół antropologii filozoficznej i etyki, zwłaszcza w aspekcie świata ludzkich wartości, funkcjonowania wolnej woli, świadomego działania oraz decyzyjności. 

Od wielu lat pracuję na rzecz małżeństw oraz młodzieży służąc doświadczeniem zaczerpniętym z formacji oazowej, pracy samorozwojowej oraz kursów doskonalących. Prowadzę warsztaty, szkolenia i rekolekcje.

Doceniam u ludzi nieszablonowe myślenie oraz dystans do samych siebie. Lubię współczesną literaturę obyczajową, górskie wędrówki oraz kuchnię tajską.

Współpracują z nami

Oferta szkoleniowa

Zapraszamy
do kontaktu telefonicznego

od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-19.00

Kontakt

  • ul. Seminaryjna 2a, 62-200 Gniezno
  • +48 786 140 871; + 48 693 952 409
  • poradniadignitas@gmail.com
  • PKO Bank Polski
    55 1020 4115 0000 9402 0241 3607

Zobacz nas na

Poradnia Rozwoju Osobistego "DIGNITAS"

w Gnieźnie

Copyright Poradnia Rozwoju Osobistego DIGNITAS - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony: BartoszDostatni.pl.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM